ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი IFRS და IFRS For SMEs სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.
გაიგე მეტი
საგადასახადო მომსახურება საგადასახადო აუდიტი, დავებში კომპანიის ინტერესების დაცვა, წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადება, კონსულტაციები საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე. გაიგე მეტი საკონსულტაციო მომსახურება დიუ დილიჯენსი, შეფასება, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება, მმართველობით ანგარიშგების მომზადება, აქტუარული მომსახურება. გაიგე მეტი

რეიტინგი 2023

ხარისხით და აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებით 21-ე 268 აუდიტორული ფირმიდან.

ხარისხის მონიტორინგი

ყველა ზომითი კატეგორიის კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის უფლებამოსილება, გარდა სდპ-სა.

რეგიონები

ინოქსის მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია საქართველოს ყველა რეგიონში.

ინოქსი გთავაზობთ აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს.

ინოქსი არის აუდიტორული კომპანია, რომელიც დამკვეთებს სთავაზობს აუდიტორულ და საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს. ინოქსის მიზანია ციფრული ტრანსფორმაციისა და ინოვაციური მიდგომების საფუძველზე განავითაროს ფინანსური მომსახურების სექტორი. ჩვენი მისიაა საერთაშორისო სტანდარტების საუკეთესო პრაქტიკა დავნერგოთ ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ ემსახურება ფინანსური ინფორმაციის გლობალურ შესადარისობას და სანდოობის ამაღლებას. ჩვენი გუნდი მუდმივად ინარჩურნებს პროფესიული ცოდნისა და უნარების უმაღლეს დონეს კომპეტენტური პროფესიული მომსახურებისთვის. ვმოქმედებთ თანამედროვე, ტექნიკური, პროფესიული სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად

ჩვენს შესახებ

ინოქსის შესახებ

ინოქსი არის აუდიტორული კომპანია, რომელიც დამკვეთებს სთავაზობს აუდიტორულ და საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს.

 

მიზანი

ციფრული ტრანსფორმაციისა და ინოვაციური მიდგომების საფუძველზე განავითაროს ფინანსური მომსახურების სექტორი.

მისია

საერთაშორისო სტანდარტების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ ემსახურება ფინანსური ინფორმაციის გლობალურ შესადარისობას და სანდოობის ამაღლებას.

გუნდი

ჩვენი გუნდი მუდმივად ინარჩურნებს პროფესიული ცოდნისა და უნარების უმაღლეს დონეს კომპეტენტური პროფესიული მომსახურებისთვის. ვმოქმედებთ თანამედროვე, ტექნიკური, პროფესიული სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. 

სიახლეები

IFRS and Crypto assets Cryptocurrencies and Tokens

Many entities classify crypto assets according to their characteristic features trying to accommodate...

Blockchain Technology Prerequisites, Benefits and Challenges

There is much bias and misunderstanding about what Blockchain technology really is and how it works. I would start with...

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის სახეები

აუდიტის ზოგადი მიზანია ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ნდობის ხარისხის ამაღლება, აღნიშნული მიიღწევა აუდიტორის მიერ...
  • +995 595 00 52 95
  • info@innox.ge
  • ი.აბაშიძის ქ.34/36

© 2020 INNOX. All rights reserved.